Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445983 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huyền

 Huyền - ID: 1445983
 Name:  Huyền
 IP & Posted by:  27.2.128.32 on November 13, 2018 at 7:58am
 Updated by:  November 14, 2018 at 3:38am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  Việt Nam
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán quần áo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người hiểu mình,có chí cầu tiến, tính tình vui vẻ
 Free Time:  Xem phim
 I Am:  Nói chuyện dễ thương tính tình vui vẻ hòa đồng
 Looking For:  Còn độc thân hoặc đã li dị vợ tuổi từ 30 đến 36

Back | Send Email to Huyền (ID: 1445983)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.