Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445689 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lyly

 Lyly - ID: 1445689
 Name:  Lyly
 IP & Posted by:  116.105.209.64 on November 8, 2018 at 8:59pm
 Updated by:  November 15, 2018 at 5:29pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm người bạn đời sống tình cảm, lo toan cho gia đình. .0905515680
 Free Time:  Xem phim, cà phê, đi du lịch.
 I Am:  Vui vẻ, sống nội tâm.
 Looking For:  Vui vẻ. Chân thành.

Back | Send Email to Lyly (ID: 1445689)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.