Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445677 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 MâyLangThang - ID: 1445677
 Name:  MâyLangThang
 IP & Posted by:  169.234.43.125 on November 8, 2018 at 1:47pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Santa Ana
 State/Province:  California
 Zip:  92704
 Country:  United States
 Religion:  Spiritual
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  TTìm bạn mới. Tìm bạn gái 4 phương. Tìm người bạn 100 năm. Looking for new friend. Looking for future mate.
 Free Time:  Tìm bạn mới. Tìm bạn gái 4 phương. Tìm người bạn 100 năm. Looking for new friend. Looking for future mate. Đọc sách, ngắm cây cỏ, du lịch đây đó. Reading, gardening, traveling a bit.
 I Am:  Mình tham học và ham làm. Nay coi lại thì mình đã 4 bó. hehe. I used to love school and work. I work too much. I now have realized that it's good to find a mate to share a life with.
 Looking For:  Người sạch sẽ có cv đàng hoàn. Mình thấy hợp với người thích học hỏi và làm việc như mình. Làm nhiều và cũng thích chơi nhiều. Hy vọng được làm quen nhiều người mới. Nếu hợp làm bạn và có thể là bạn 100 năm.I like well educated and hard working lady. Work hard and play harder. It's ok to find new friends. Hoping to find a mate for life.

Back | Send Email to MâyLangThang (ID: 1445677)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.