Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445675 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 France - ID: 1445675
 Name:  France
 IP & Posted by:  176.179.44.42 on November 8, 2018 at 12:09pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ngoai ô
 Country:  France
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Truoc là làm quen tim hiêu , sau do nêu co duyên thi se dên voi nhau
 Free Time:  Di dao ,nghe nhac, nâu an ,làm viêc nhà...
 I Am:  Binh thuong nhu bao nhiêu nguoi phu nu khac . Ngoai hinh cung dê nhin .Con cai da lon , công viêc, nhà cua ôn dinh rôi thi moi bat dâu nghi vê minh , mong tim duoc môt nguoi dê cung nam tay nhau di hêt quang duong con lai
 Looking For:  Môt nguoi dê thông cam , cung canh ngô , tuôi tu 54 dên 64 , uu tiên cho nhung nguoi sông tai Phap .

Back | Send Email to France (ID: 1445675)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.