Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445548 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 hương soái - ID: 1445548
 Name:  hương soái
 IP & Posted by:  171.243.153.150 on November 6, 2018 at 5:53pm
 Updated by:  November 20, 2018 at 4:04pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  phan thiết
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ổn định trong công việc và gặp được người thương.
 Free Time:  chơi cờ tướng và gặp gỡ bạn bè.
 I Am:  ngay thẳng và rất dễ mến
 Looking For:  Một người phụ nữ biết quan tâm ,chia sẽ ,chung thuỷ ,vui vẽ ,cởi mở......

Back | Send Email to hương soái (ID: 1445548)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.