Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445498 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tuan Anh
 Tuan Anh - ID: 1445498
 Name:  Tuan Anh
 IP & Posted by:  115.77.102.13 on November 5, 2018 at 10:46pm
 Updated by:  November 6, 2018 at 3:09am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm gặp người phụ nữ chân thành để kết hôn, cùng nhau phát triển công việc kinh doanh của chồng.
 Free Time:  Đi từ thiện, đọc sách kinh doanh, du lịch các nơi chưa đến.
 I Am:  Có trái tim nhân hậu, có tấm lòng bao dung, hiền lành, tôn trọng mọi người, làm việc thiện, giúp các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội
 Looking For:  Hy vọng gặp được người phụ nữ chân thành, chân thật, chung thủy, có ý định lập gia đình, nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm

Back | Send Email to Tuan Anh (ID: 1445498)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.