Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445467 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Linh 💋
 Ngọc Linh 💋 - ID: 1445467
 Name:  Ngọc Linh 💋
 IP & Posted by:  42.118.236.187 on November 5, 2018 at 7:32am
 Updated by:  November 5, 2018 at 3:27pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc , shopping , đi chùa
 I Am:   Hoà đồng thích học hỏi từ bạn bè và những người xung quanh. Biết cảm thông chia sẻ với người khác. Thích những hoạt động thiện nguyện.
 Looking For:  Tìm bạn hữu duyên là người nghiêm túc , chững chạc, biết lắng nghe chăm sóc phụ nữ.

Back | Send Email to Ngọc Linh 💋 (ID: 1445467)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.