Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444934 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 nguoilangle - ID: 1444934
 Name:  nguoilangle
 IP & Posted by:  14.173.59.168 on October 27, 2018 at 9:59pm
 Updated by:  May 9, 2019 at 12:11am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người thật lòng
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đi dạo
 I Am:  Trầm tính, thẳng thắn, không thích sự giả dối, không đùa giỡn trong tình cảm
 Looking For:  Tôi muốn tìm 1 người tôn trọng tôi, yêu thương tôi, cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống

Back | Send Email to nguoilangle (ID: 1444934)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.