Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444928 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quê Tôi

 Quê Tôi - ID: 1444928
 Name:  Quê Tôi
 IP & Posted by:  65.96.221.28 on October 27, 2018 at 7:26pm
 Updated by:  April 24, 2019 at 12:52pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Malden
 State/Province:  USA
 Zip:  02122
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNChinhPhu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời để cùng chia sẻ những lúc buồn vui và nắm tay nhau đến cuối chân cầu(vòng) :)
 Free Time:  Nhiều thứ lắmmmm…………………………
 I Am:  Sống giản dị, thẳng và thật!
 Looking For:  40-49t,sống giản dị(giản dị đây là ... đừng môi son loè loẹt, đi đâu cũng má phấn đầy mặt, vòng một dù có nhỏ nhưng nếu tự nhiên thì mình vẫn ưu ái hơn là hàng giả tạo…:) đơn giản vậy mà tìm hoài, tìm mãi tìm o ra điệu này chắc phải về VN rồi lên những miền núi tìm mấy ẻm "Giàng A-Tua" thôi :)), thật thà, siêng năng, yêu cuộc sống gia đình.

Back | Send Email to Quê Tôi (ID: 1444928)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.