Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444767 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MyDung
 MyDung - ID: 1444767
 Name:  MyDung
 IP & Posted by:  14.187.246.252 on October 24, 2018 at 6:32pm
 Updated by:  October 25, 2018 at 1:12am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  028
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Giáo Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người cùng song hành
 I Am:  Cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng mong tìm một người song hành có thể hiểu, chia sẻ và sống an nhiên trong những ngày sẽ tới ...
 Looking For:  Một người đàn ông có trách nhiệm, chân thành và tôn trọng.

Back | Send Email to MyDung (ID: 1444767)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.