Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444694 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ksb
 Ksb - ID: 1444694
 Name:  Ksb
 IP & Posted by:  172.58.22.147 on October 23, 2018 at 9:30am
 Updated by:  August 26, 2019 at 5:06pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  25
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  enjoy my life, travel
 Free Time:  Gym, hangout with my friend
 I Am:  Minh là 1 ng chân thật, hiền,quan tâm nghĩ cho nguoi khác,
 Looking For:  Hiền, thật lòng, biết quan tâm người khác, mình ko quan trọng vẻ về ngoài và tuổi tác, có thể cùng cho nhau cơ hội nói chuyện, nếu có duyên thì sẽ đi xa hơn, ko thì làm bạn bè cũng tốt,

Back | Send Email to Ksb (ID: 1444694)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.