Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444237 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Minh Tiến - ID: 1444237
 Name:  Minh Tiến
 IP & Posted by:  172.58.87.91 on October 15, 2018 at 1:56pm
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  New City
 State/Province:  North Dakota
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn gái hiền để tâm sự vui buồn. Nếu hợp tiến tới hôn nhân.
 Free Time:  Xem ti vi,đọc báo, nghe nhạc.
 I Am:  Hiền, ít nói, chân thành.
 Looking For:  Bạn gái hiền dễ thương.

Back | Send Email to Minh Tiến (ID: 1444237)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.