Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444087 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Minh Tuấn - ID: 1444087
 Name:  Minh Tuấn
 IP & Posted by:  14.186.253.216 on October 12, 2018 at 8:01am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cảm nhận và trải nghiệm điều tốt đẹp trong cuộc sống
 Free Time:  Coffee ,đi dạo
 I Am:  Trầm tính hơi it nói,nhưng luôn biết chia sẽ
 Looking For:  Có cảm giác thich.và biết quan tâm chia sẽ

Back | Send Email to Minh Tuấn (ID: 1444087)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.