Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443819 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nghi

 Nghi - ID: 1443819
 Name:  Nghi
 IP & Posted by:  27.78.102.49 on October 8, 2018 at 6:21am
 Updated by:  October 11, 2018 at 3:51am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình cảm là đóa hoa sen chính tay mình trồng
 Free Time:  nấu ăn, ngồi thiền tịnh tâm, xem phim...
 I Am:  đàng hoàng, có chút vui tính, có chút trầm tính, có chút khó tính, kỹ tính,không thông minh nhưng cần cù siêng năng, ham hoc hỏi...
 Looking For:  tìm người một lòng chân thành ,nhất là phải đàng hoàng

Back | Send Email to Nghi (ID: 1443819)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.