Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443746 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang Trang

 Trang Trang - ID: 1443746
 Name:  Trang Trang
 IP & Posted by:  1.52.56.50 on October 7, 2018 at 4:16am
 Updated by:  October 10, 2018 at 5:15pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu để tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Làm việc nhà, nấu ăn ...
 I Am:  là người chân thành, thành thật.
 Looking For:  Chân thành, coi trọng tình cảm. Và đặc biệt không nói xạo, lừa dối

Back | Send Email to Trang Trang (ID: 1443746)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.