Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443238 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 May - ID: 1443238
 Name:  May
 IP & Posted by:  171.249.234.104 on September 28, 2018 at 10:59am
 Updated by:  October 5, 2018 at 8:12am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tinhyeuvanoinho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gia đình, người thương, sự nghiệp
 Free Time:   chăm sóc bản thân, nghe nhạc, thể dục, đi chơi..
 I Am:  vui vẻ chân thành, một chút hồn nhiên so với tuổi đời. dễ đồng cảm, lắng nghe và chia sẻ.
 Looking For:  Một người độc thân thông minh, trung thực, nhân hậu đang tìm bạn đời. là người giàu tình cảm càng tốt. *.*

Back | Send Email to May (ID: 1443238)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.