Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442729 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ChiềuTím

 ChiềuTím - ID: 1442729
 Name:  ChiềuTím
 IP & Posted by:  14.161.166.190 on September 21, 2018 at 1:26am
 Updated by:  October 11, 2018 at 3:57am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vung tau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo dục
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn
 Free Time:  Đọc sách . Dạo biển . Chăm sóc cây cảnh
 I Am:  Bình dị . Tuỳ người đối diện nhận xét
 Looking For:  Trân trọng tình cảm .trân trọng những gì đang có

Back | Send Email to ChiềuTím (ID: 1442729)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.