Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442357 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lan

 Lan - ID: 1442357
 Name:  Lan
 IP & Posted by:  116.100.172.231 on September 14, 2018 at 6:02am
 Updated by:  December 2, 2018 at 11:01pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  Will tell you later
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ko có ( vì tính trc bước hok qa) 😂
 Free Time:  Ăn uống là thú vui tao nhã của tớ =)
 I Am:  Nếu bạn muốn bít về tôi, hãy 8 vs tôi 😂....
 Looking For:  Thích ăn thích uống giống mình :)

Back | Send Email to Lan (ID: 1442357)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.