Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442304 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phượng Hoàng
 Phượng Hoàng - ID: 1442304
 Name:  Phượng Hoàng
 IP & Posted by:  171.249.131.184 on September 13, 2018 at 6:36am
 Updated by:  September 13, 2018 at 5:14pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sales Assitant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn, tìm hiểu
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Khó nhưng dễ, dễ nhưng khó :)
 Looking For:  Thông minh, hài hước, tâm lý, quan tâm, chia sẻ

Back | Send Email to Phượng Hoàng (ID: 1442304)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.