Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442010 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Di Tim Mot Nu4
 Di Tim Mot Nu4 - ID: 1442010
 Name:  Di Tim Mot Nu4
 IP & Posted by:  85.27.205.176 on September 8, 2018 at 11:05am
 Updated by:  September 8, 2018 at 4:54pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  københavn
 Zip:  2605
 Country:  Denmark
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm biếng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  mục tiêu đầu tiên làm bạn, nói dóc.
 Free Time:  nghe nhạc, đi dạo, tùm lum chuyện khà khà
 I Am:  Sống đơn giản, thích sạch, gọn, vui vẻ, cẩn thận, thông cảm, tự trọng.....
 Looking For:  Có suy nghĩ và sở thích giống tui..

Back | Send Email to Di Tim Mot Nu4 (ID: 1442010)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.