Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441862 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc Tu
 Ngoc Tu - ID: 1441862
 Name:  Ngoc Tu
 IP & Posted by:  123.19.60.188 on September 5, 2018 at 11:38pm
 Updated by:  September 10, 2018 at 9:53am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Trân trọng hiện tại và cố gắng sống tốt hơn nữa ở tương lai
 Free Time:  Đọc sách, du lịch, uống trà, nghe nhạc
 I Am:  Là một cô gái luôn vui vẻ, thái độ sống tích cực, thân thiện, có một chút hậu đậu 😅
 Looking For:  Người tử tế, chân thành và sống tích cực.

Back | Send Email to Ngoc Tu (ID: 1441862)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.