Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440895 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọckimthuy

 Ngọckimthuy - ID: 1440895
 Name:  Ngọckimthuy
 IP & Posted by:  217.189.200.248 on August 21, 2018 at 4:20pm
 Updated by:  November 8, 2018 at 6:52pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bayern
 Country:  Germany
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tâm tình ,nếu hợp sẽ ......có thể là bạn đời .
 Free Time:  Đọc sách ,nghe Phật Pháp ,nhạc Pháp ,nấu ăn
 I Am:  Đơn giản ,nghiêm túc ,thủy chung
 Looking For:  Giống như tôi . Xin đừng đùa với Tình cảm .

Back | Send Email to Ngọckimthuy (ID: 1440895)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.