Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440693 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngo My Linh
 Ngo My Linh - ID: 1440693
 Name:  Ngo My Linh
 IP & Posted by:  14.230.154.24 on August 18, 2018 at 10:07am
 Updated by:  September 7, 2018 at 4:34pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ thủ công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ngưoi ket hôn
 Free Time:  Nghe nhac xem tivi
 I Am:  Tôi 48t chưa kêt hôn . Thich nghe nhac và đi du lich
 Looking For:  Môt người hiểu và yêu tôi cùng nhau đi hêt quãng đời

Back | Send Email to Ngo My Linh (ID: 1440693)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.