Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440685 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thiem Bui
 Thiem Bui - ID: 1440685
 Name:  Thiem Bui
 IP & Posted by:  171.245.200.169 on August 18, 2018 at 7:20am
 Updated by:  October 22, 2018 at 8:01am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn và dài đều là kiếm tiền nuôi bản thân và người thân.
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, gặp bạn bè...
 I Am:  Một phụ nữ sống độc thân vui vẻ, tính hơi nóng nhưng chăm lo cho gia đình. Chồng mất đã lâu và không có con.
 Looking For:  Đàn ông lớn tuổi, muốn tìm người bầu bạn sớm chiều.

Back | Send Email to Thiem Bui (ID: 1440685)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.