Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440574 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to hang
 hang - ID: 1440574
 Name:  hang
 IP & Posted by:  123.20.31.96 on August 16, 2018 at 12:57pm
 Updated by:  November 7, 2018 at 8:57am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim hieu sau . Không chín ba ba chín không một sáu tám bảy
 Free Time:  Zalo va doc tin tuc
 I Am:  It noi . Hia dong vui ve
 Looking For:  Muốn tìm một nguoi biet quan tâm . Bao dung thuong em thật sự . Đặc biệt anh nào có vk rui thì thôi nha . Em hông muốn phá hạnh phúc nguoi khác :)

Back | Send Email to hang (ID: 1440574)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.