Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440509 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Cafe mot minh - ID: 1440509
 Name:  Cafe mot minh
 IP & Posted by:  107.167.109.94 on August 15, 2018 at 7:21pm
 Updated by:  October 23, 2018 at 2:47pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  YVR
 State/Province:  Alberta
 Zip:  4V2
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm hiểu một người bạn , có thể cùng nhau du lịch , enjoy ẩm thực. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn .
 Free Time:  Trồng cây , nghe tin tức về khoa học kỹ thuật v v...
 I Am:  Để bạn tự tìm hiểu và nhận xét cho chính xác . Mình rất bình đẳng , không thích gia trưởng hay bossy .
 Looking For:  Một người phụ nữ hiểu được những câu nói sau và có cùng suy nghĩ thì hãy thư cho mình dummymanxoxo ở yahu chấm cơm ,để trao đổi hình và tìm hiểu thêm. Nếu bạn không hiểu bạn đi tìm cái gì , thì chính bạn đã không có " chân thành " chỉ làm "mất thời gian của đôi bên", vì sống với cái ảo sẽ không bao giờ có cái thật hiện hữu . The perfect guy is not the one who has the most money , or the most handsome one you'll meet. He is the one who knows how to make you smile and will take care of you each and everyday until the end of time ... You never cared about the material things a man could give you ... You care about his time, attention, honesty, loyalty, and effort. Those gifts mean more than anything money could buy . A real woman can handle a busy man. She's mature enough to respect his time and appreciate his efforts . She loves him enough to watch him grow. Ladies, love and support your man. He 's your after all. Vì phương tiện về địa lý mình không thể kết bạn và tìm hiểu các bạn ở Vietnam , mình nói trước để không mất thời gian các bạn đọc hay gởi tin nhắn .

Back | Send Email to Cafe mot minh (ID: 1440509)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.