Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440243 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trancy Le
 Trancy Le - ID: 1440243
 Name:  Trancy Le
 IP & Posted by:  123.20.10.176 on August 12, 2018 at 5:54am
 Updated by:  August 12, 2018 at 4:52pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi chơi củng bạn bè,đọc sách, nghe nhạc va nấu ăn
 I Am:  năng động, vui vẻ và hoà đồng đam mê công việc vả thích đi du lịch
 Looking For:  một người hoà đồng vui vẻ, thân thiện độc lập và co công việc ổn định

Back | Send Email to Trancy Le (ID: 1440243)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.