Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440089 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Hạnh
 Hồng Hạnh - ID: 1440089
 Name:  Hồng Hạnh
 IP & Posted by:  103.199.42.76 on August 10, 2018 at 2:55am
 Updated by:  September 11, 2018 at 4:26am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có thêm nhiều bạn
 Free Time:  Du lịch, shopping, nghe nhạc
 I Am:  Hoạt bát, vui vẻ, thẳng thắn, người có nhiều tâm sự
 Looking For:  Thật thà, vui vẻ, thành đạt, có thể chu cấp

Back | Send Email to Hồng Hạnh (ID: 1440089)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.