Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440046 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim phuong
 Kim phuong - ID: 1440046
 Name:  Kim phuong
 IP & Posted by:  68.3.184.170 on August 9, 2018 at 8:50am
 Updated by:  August 9, 2018 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Peoria
 State/Province:  Arizona
 Zip:  85382
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Self Employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Tôi thân thiện, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Tôi không thích nói dối và giả vờ. Tôi là người lãng mạn và thích làm ngạc nhiên người đàn ông của tôi với một số điều nhỏ ngọt ngào trong Little way.i của tôi thưởng thức nghệ thuật rất nhiều như các khía cạnh sáng tạo của một cuộc sống
 Looking For:  Honest , Caring and Understanding

Back | Send Email to Kim phuong (ID: 1440046)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.