Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438291 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ❤️Đan Thanh
 ❤️Đan Thanh - ID: 1438291
 Name:  ❤️Đan Thanh
 IP & Posted by:  115.74.157.122 on July 19, 2018 at 11:27pm
 Updated by:  September 2, 2018 at 4:52pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sa Đéc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Chăn nuôi gia xúc :
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn có thể không đẹp. Nhưng phải là một người tốt 😉
 Free Time:  Đi ngủ và đi uống trà sữaaaaa 😬😬
 I Am:  Em không mập. Em chỉ ăn hàng nhiều nên em bị xưng , bị phình thôiiii ☹️
 Looking For:  Duyên nợ đến rồi. Em không muốn từ chối nữa đâu 😛😛

Back | Send Email to ❤️Đan Thanh (ID: 1438291)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.