Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438066 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mãi Mãi Bên .

 Mãi Mãi Bên . - ID: 1438066
 Name:  Mãi Mãi Bên .
 IP & Posted by:  113.188.145.141 on July 17, 2018 at 9:36am
 Updated by:  August 14, 2018 at 5:03pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muốn có một người hiểu biết chân thật
 Free Time:  Nghe nhạc .....co y nghia
 I Am:  Tôi là người ........nói sau
 Looking For:  Tìm người chân thật biết thương yêu và lo lắng cho mình .....

Back | Send Email to Mãi Mãi Bên . (ID: 1438066)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.