Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vân khánh

 Vân khánh - ID: 1438014
 Name:  Vân khánh
 IP & Posted by:  171.255.15.149 on July 16, 2018 at 10:56pm
 Updated by:  April 6, 2019 at 6:12am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kontum
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Không ngừng học ho hỏi theo xu hướng mới,mở tiệm
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim ,đi phượt
 I Am:  Nghe nhạc,xem phim,đi phượt,...
 Looking For:  Vui vẻ ,chu đáo,thân thiện

Back | Send Email to Vân khánh (ID: 1438014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.