Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437435 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vân Hy

 Vân Hy - ID: 1437435
 Name:  Vân Hy
 IP & Posted by:  171.250.157.223 on July 9, 2018 at 10:59pm
 Updated by:  December 24, 2018 at 2:08am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Làm tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hiện tại tìm được người hiểu mình...nếu được thì tiến xa
 Free Time:  Nấu ăn và đi du lịch
 I Am:  Hiền, ít nói
 Looking For:  Ngoại hình không quan trọng chủ yếu chân thành và chung thủy có trách nhiệm với gia đình...

Back | Send Email to Vân Hy (ID: 1437435)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.