Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437025 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to minhchau
 minhchau - ID: 1437025
 Name:  minhchau
 IP & Posted by:  115.78.239.73 on July 5, 2018 at 12:28am
 Updated by:  August 1, 2018 at 1:34am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  bien hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  đoc bao
 I Am:  Tôi giản dị.yêu chân thành.vui vẻ.yêu thích cuộc sống gd.
 Looking For:  chân thành,sống tình cảm,yêu thương và biết chia sẻ vui buồn trong cuộc sống

Back | Send Email to minhchau (ID: 1437025)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.