Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436684 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Gia Linh

 Gia Linh - ID: 1436684
 Name:  Gia Linh
 IP & Posted by:  113.161.83.203 on July 1, 2018 at 2:09am
 Updated by:  August 7, 2018 at 3:37pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người yêu và kết hôn
 Free Time:  Xem phim,nghe nhạc và thích ca hát!
 I Am:  Con người vui vẻ và hoà đồng dễ làm người khác vui,sống tình cảm và yêu gia đình!
 Looking For:  Thân thiện vui vẻ và sống trách nhiệm,tình cảm

Back | Send Email to Gia Linh (ID: 1436684)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.