Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436457 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lan Huong
 Lan Huong - ID: 1436457
 Name:  Lan Huong
 IP & Posted by:  42.115.206.2 on June 28, 2018 at 4:56am
 Updated by:  September 5, 2018 at 6:29pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nôi trơ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm ban để cùng chăm sóc nhau , cùng chia sẻ buồn , vui, cùng giúp nhau lúc tuổi già.
 Free Time:  Thích nấu ăn, trồng cây, thích xem phim Hàn .
 I Am:  Vui vẻ, thân thiên
 Looking For:  Tìm ban nam lớn tuổi,vui ve, thân thiên .

Back | Send Email to Lan Huong (ID: 1436457)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.