Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436298 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 ĐAN TÂM - ID: 1436298
 Name:  ĐAN TÂM
 IP & Posted by:  125.214.48.181 on June 26, 2018 at 9:50am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bên tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Mua bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trước hãy làm bạn của nhau
 Free Time:  Lên mạng xem tin tức , cafe cùng bạn bè
 I Am:  Ngăn nắp, dễ gần , chân thật , chung thủy
 Looking For:  Người đàn ông dễ mến

Back | Send Email to ĐAN TÂM (ID: 1436298)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.