Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435145 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chí dũng
 Chí dũng - ID: 1435145
 Name:  Chí dũng
 IP & Posted by:  125.212.153.138 on June 10, 2018 at 4:59am
 Updated by:  September 8, 2018 at 5:09am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống
 Free Time:  Chơi cầu lông, bơi lội, đọc sách, du lịch....
 I Am:  Hiền lành, vui vẻ,dễ gần ...
 Looking For:  Chân thật,vui tính,...

Back | Send Email to Chí dũng (ID: 1435145)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.