Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434441 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Lan Anh - ID: 1434441
 Name:  Lan Anh
 IP & Posted by:  88.69.189.82 on May 31, 2018 at 10:03am
 Updated by:  June 30, 2018 at 12:05am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Germany
 Country:  Germany
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Thích nghe nhạc,đi bơi, chơi đàn, đi dạo.
 I Am:  Là người chân tình, dễ thương, dịu dàng, nữ tính.
 Looking For:  Một người hiểu biết, rộng lượng bao dung, trung thực, không lừa dối và yêu cuộc sống gia đình.

Back | Send Email to Lan Anh (ID: 1434441)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.