Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434279 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh

 Linh - ID: 1434279
 Name:  Linh
 IP & Posted by:  171.232.109.142 on May 28, 2018 at 7:52pm
 Updated by:  September 10, 2018 at 9:39am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm quen và có thể tới hôn nhân
 Free Time:  Xem phim , nghe nhạc , đi chơi với bạn bè
 I Am:  Thẳng thắn , một chút lãng mạn , khá thoải mái , thích đúng giờ ... , đang học tập english nên cần người để học hỏi thêm
 Looking For:  Chân thật , lãng mạng , thoải mái ,

Back | Send Email to Linh (ID: 1434279)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.