Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433780 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dany Cường
 Dany Cường - ID: 1433780
 Name:  Dany Cường
 IP & Posted by:  14.161.31.21 on May 20, 2018 at 6:51pm
 Updated by:  May 21, 2018 at 12:04am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết hôn, làm việc chăm chỉ, tạo dựng sự nghiệp cho vợ con
 Free Time:  Đọc sách kinh doanh, sach khổng tử, đạo làm người, ăn chay. Xem phim
 I Am:  Nhanh nhẹ, rõ ràng, dứt khoác, sống chân thật, kính trên nhường dưới, có hiểu biết, có cách sống khiêm tốn, hòa đồng, tôn trọng mọi người, yêu cái đẹp.
 Looking For:  Phụ nữ chung thủy, muốn xây dựng gia đình, chân thành với mối quan hệ tình cảm, nếu thực sự em tìm mối quan hệ nghiêm túcm hãy liên lạc và để lại thông tin, anh sẽ liên lạc với em, chúc em luôn mạnh mẽ trong cuộc sống

Back | Send Email to Dany Cường (ID: 1433780)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.