Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433542 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Nguyên - ID: 1433542
 Name:  Nguyên
 IP & Posted by:  115.79.197.80 on May 16, 2018 at 7:29pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn gái tâm sự, trò chuyện lúc buồn vui
 Free Time:  Xem phim, chơi thể thao và đi du lịch đây đó...
 I Am:  Hòa đồng, vui vẻ
 Looking For:  Bạn gái dễ thương, cùng sở thích

Back | Send Email to Nguyên (ID: 1433542)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.