Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433356 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhuan trâm

 Nhuan trâm - ID: 1433356
 Name:  Nhuan trâm
 IP & Posted by:  171.243.230.214 on May 13, 2018 at 9:11pm
 Updated by:  November 20, 2018 at 8:25pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Phu yen
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Công nhân may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cân tim nguoi nghiem tuc trong tinh cam va hôn nhân gia đinh
 Free Time:  Xem phim va dao phô ,va hay di thien nguyen cung ban be
 I Am:  Vui ve ,tinh hơi con nit va rat chung thuy trong chuyen tinh cam 0583.7979.10
 Looking For:  Biet yeu thuong va lo lăng cho gia đinh,va thương vơ .minh cung mong tim nhưng nguoi nghiêm tuc .cam ơn

Back | Send Email to Nhuan trâm (ID: 1433356)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.