Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432398 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to EmCanHanhPhuc

 EmCanHanhPhuc - ID: 1432398
 Name:  EmCanHanhPhuc
 IP & Posted by:  72.182.172.158 on April 28, 2018 at 10:52am
 Updated by:  July 12, 2018 at 2:15am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75052
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm người cùng mang lại hạnh phúc <3
 Free Time:  Xem phim,shopping,gym,....và làm những gì cho mình trở nên xinh đẹp :))
 I Am:  Cũng khá dễ thương (người ta nói em vậy) Chắc họ nói để làm em vui ☺️☺️☺️☺️
 Looking For:  Người đàn ông biết mang lại niềm vui cho em... Sorry em muốn yêu gần thôi nên US only .Thank you!

Back | Send Email to EmCanHanhPhuc (ID: 1432398)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.