Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Duc Pham

 Duc Pham - ID: 1431779
 Name:  Duc Pham
 IP & Posted by:  76.89.212.112 on April 19, 2018 at 12:56am
 Updated by:  April 23, 2018 at 4:27pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  GG
 State/Province:  California
 Zip:  928xx
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  đi cày
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người hợp với mình và ngược lại...tôn trọng lẫn nhau.
 Free Time:  Nghe nhạc, coi TV, gym, vv.
 I Am:  hẳng thắng, ít nói...nói thì làm, lãng mạn, hài hước, vv...
 Looking For:  Tìm bạn 30-36 tuổi nếu hợp sẽ tiếng xa

Back | Send Email to Duc Pham (ID: 1431779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.