Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431396 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to B.N

 B.N - ID: 1431396
 Name:  B.N
 IP & Posted by:  1.53.51.95 on April 11, 2018 at 11:03pm
 Updated by:  April 19, 2018 at 2:56am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có được 1 gd hạnh phúc và 1 nghề nghiệp ổn định
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Tốt bụng, hay cười
 Looking For:  Muốn tìm 1 người chung thuỷ, chịu thương chịu khó

Back | Send Email to B.N (ID: 1431396)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.