Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431362 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to timng chungtinh

 timng chungtinh - ID: 1431362
 Name:  timng chungtinh
 IP & Posted by:  171.235.35.219 on April 11, 2018 at 7:24am
 Updated by:  April 12, 2018 at 7:22pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  kết bạn bốn phương tâm sự lịch sự vui vẻ. tim mot nguoi chan that de nuong tua vao nhau di het quang doi con la
 Free Time:  nghe nhạc, chơi với con
 I Am:  vui vẻ dễ gần ,chan that, chung thuy va yeu qui hp gia dinh
 Looking For:  chính chắn vui vẻ .chan that. khong vuong ban gia dinh. biet ton trong phu nu. co viec lam on dinh. biet ton trong hp gia dinh

Back | Send Email to timng chungtinh (ID: 1431362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.