Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431006 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Nguyen
 Kim Nguyen - ID: 1431006
 Name:  Kim Nguyen
 IP & Posted by:  171.233.233.100 on April 5, 2018 at 9:58pm
 Updated by:  April 13, 2018 at 2:18am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trai hợp tính... để kết hôn . 1 gia đình hạnh phúc !
 Free Time:  Chạy bộ ..
 I Am:  Vui ve chân thật va thẳng tính, e chưa kết hôn lần nào.
 Looking For:  Tìm bạn , tuổi 39 đến 47 tuổi , nghề nghiệp ổn định.E cảm ơn đã xem hồ sơ em!

Back | Send Email to Kim Nguyen (ID: 1431006)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.