Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430966 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Thắm

 Hồng Thắm - ID: 1430966
 Name:  Hồng Thắm
 IP & Posted by:  64.233.173.20 on April 5, 2018 at 6:15am
 Updated by:  April 5, 2018 at 4:42pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh Mỹ Phẩm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn lập gia đình.
 Free Time:  Du lịch, chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa.
 I Am:  Lo cho gia đình, dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng.
 Looking For:  Chững chạc, biết lo cho gia đình, công việc làm ổn định.

Back | Send Email to Hồng Thắm (ID: 1430966)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.