Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoàng

 Hoàng - ID: 1430779
 Name:  Hoàng
 IP & Posted by:  113.173.1.194 on April 2, 2018 at 10:14pm
 Updated by:  November 16, 2018 at 1:13am
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  0933592194
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  1 cs vui vẻ và bình an.
 Free Time:  tập gym cfe và đi câu cá
 I Am:  bạn hãy là ng cảm nhậm hihih 😜 zlo. kg chin 33 năm chin 2 mot chin bon
 Looking For:  1 người hiểu và cùng chia sẻ niềm vui cug như nỗi buồn trong cs. vạn sự tùy duyên 😀

Back | Send Email to Hoàng (ID: 1430779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.